TransLogic   Åmotveien 17  3405 Lier   Tlf.  90 05 86 03   E-post: post@translogic.no   
           
 

Referanser

TransLogic ble stiftet i 1982. Vi tilbyr oversetting mellom engelsk, tysk og norsk. Våre medarbeidere har tilgang til de mest moderne verktøy og benytter elektroniske oppslagsverk for å sikre korrekt språk og fagterminologi. Vi garanterer levering etter avtale og gjør gjerne en ekstra innsats på hasteoppdrag. Våre oversettere har målspråket som sitt morsmål og flere års erfaring. Alle tekster blir bearbeidet av to personer slik at vi er sikre på at oversettelsen ikke bare er korrekt, men også autentisk.

Noen referanser:

 • Bentley Systems; DAK/DAP programvare 
 • Dun & Bradstreet; økonomiske publikasjoner 
 • Eilon Engineering; løfte og transportutstyr 
 • Elkem; drifts- og vedlikeholdsmanualer
 • Hamworthy pumper; kvalitetssikringssystemer
 • Honda; navigasjonssystemer
 • Høgskolene i Oslo og Buskerud; helse og sykepleie
 • Institutt for energiteknikk; administrative dokumenter
 • Kasto; metallbearbeidingsmaskiner 
 • Kodak; filmteknisk utstyr 
 • Microsoft; Excel 
 • NCC Construction; kravspesifikasjoner
 • Nokia; mobiltelefoner 
 • Norsk vegmuseum; utstillings- og presentasjonsbeskrivelser
 • Peab; HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), spesifikasjoner og dokumentasjon
 • Petro Advisor; olje og gass presentasjoner i PowerPoint
 • Rica Hoteller; finansielle rapporter
 • Sectra; brukerhåndbøker for medisinsk utstyr 
 • Siemens; elektrotekniske rapporter 
 • Sony; Vaio datasystemer
 • Universitetene i Oslo og Bergen; medisinske artikler 
 • Artikler om søm, klær og kosmetikk
 • Bruksanvisninger for stein- og metallbearbeidingsmaskiner
 • Juridiske dokumenter og kontrakter
 • Månedlige rapporter for aksje- og obligasjonsfond 

Firmaet består av ingeniører, økonomer, tekniske forfattere og andre akademikere med erfaring fra prosess- og ingeniørfirmaer. For spesielle oppgaver har vi kontakt med en rekke konsulenter innenfor tekniske og språkvitenskapelige (lingvistiske) fagområder. Våre medarbeidere er medlemmer av NFF - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening / Norske Sivilingeniørers forening og NITO - Norges Ingeniørorganisasjon.

Leveringsbetingelser

Personvernerklæring

   


Norsk faglitterær forfatter- 
og oversetterforening
The Norwegian Association of Non-fiction Writers and Translators


Teknisk-naturvitenskapelig forening/ Norske Sivilingeniørers forening
Norwegian Society of Chartered Engineers