TransLogic   Åmotveien 17  3405 Lier   Tlf.  90 05 86 03   E-post: post@translogic.no   
           
 

Vi oversetter og leser korrektur på tekniske dokumenter, økonomiske publikasjoner, juridiske papirer og medisinske artikler. Bruksanvisninger, bøker, brosjyrer, brev, rapporter, håndbøker, manualer, dokumenter, osv.

Databaser og elektroniske oppslagsverk benyttes slik at spesialterminologi blir riktig. Vi leverer til avtalt tid og legger oss ekstra i selen for å hjelpe med hasteoppdrag. Moderne verktøy og effektiv organisasjon gjør våre priser konkurransedyktige.

Vi garanterer kvaliteten; våre medarbeidere er medlemmer av NFF - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening / Norske Sivilingeniørers forening og NITO - Norges Ingeniørorganisasjon.

Kvalitet og service siden 1982.      

   


Norsk faglitterær forfatter- 
og oversetterforening
The Norwegian Association of Non-fiction Writers and  Translators


Teknisk-naturvitenskapelig forening/ Norske Sivilingeniørers forening
Norwegian Society of Chartered Engineers