Oversettelse – nettverktøy eller profesjonelle?

Når du har en tekst som skal oversettes, er det ikke alltid så lett å vite om det er tilstrekkelig å bruke en app eller et verktøy som du finner gratis på nettet, eller om du skal bruke profesjonelle oversettere til å få jobben gjort.

Å få et kompetent menneske til å ta jobben er selvfølgelig det beste, men det koster mer og kan også ta lengre tid. Hva som er den beste løsningen vil derfor variere fra situasjon til situasjon. Her skal vi se litt på de ulike verktøyene som er tilgjengelige på nettet, og hvilke situasjoner som tilsier at du kanskje likevel skal bruke en profesjonell til å ta jobben.

De beste nettverktøyene

Ett av de mest kjente programmene i hele verden heter Google Translate, og det er ikke uten grunn at så mange har prøvd dette programmet. Blant de mange fordelene ved Google Translate er at tjenesten er gratis, og at den veldig hurtig og enkelt å bruke. Du kan fort få med deg det grunnleggende i en tekst, selv om ikke alle detaljene blir riktig.

Samtidig vet nok de fleste som har prøvd Google Translate med to språk de forstår greit at den ikke alltid er like presis. Google Translate tar utgangspunkt i hvilket ord som oftest brukes til å uttrykke et bestemt ord i et annet språk, og da ligger det i kortene at det ofte vil bli upresist hvis ord brukes om hverandre. Hvis vi tenker over språket, ser vi at ord ofte blir brukt på forskjellige måter og at de som regel må forstås i en kontekst, noe Google Translate egentlig ikke kan hjelpe oss med.

Et verktøy som da kan være til veldig god hjelp, er det som kalles Linguee. Her kombineres en ordbok med en søkemotor, slik at du søker etter hvordan ord brukes på forskjellige språk, og du kan også relatere ordene til mening og kontekst.

Slik sett er denne tjenesten mer avansert enn Google Translate, men det forutsetter også at du selv forstår litt mer av det andre språket.

Dersom du fortsatt sliter med å finne ut av noe, kan du prøve deg på Translators Cafe, som er et nettfellesskap med et forum hvor du kan stille spørsmål om det du lurer på – og få svar fra språkentusiaster. Tjenesten er helt gratis.

Likevel er det viktig å tenke over at Google Translate nok vil være det beste alternativet hvis du kan svært lite av det andre språket, for eksempel hvis du vil oversette noe fra kinesisk eller hindi – og ikke engang kjenner alfabetet.

Å velge en profesjonell oversetter

Til syvende og sist vil det ofte være hensiktsmessig å leie inn en profesjonell oversetter, gjerne fra et anerkjent firma. Det gjelder selvfølgelig særlig dersom teksten har noe med lov og rett å gjøre, eller i verste fall kan ende opp i en rettssak. Husk at det meste av manualer og informasjon som går ut til kunder, pasienter og så videre havner i denne kategorien.