Godt innhold betyr så mye

Trodde du at SEO kun handler om søkeord? Da tar du grundig feil, for selv hvor viktig søkeord er – så betyr de absolutt ingenting om de ikke er integrert i godt innhold med et godt språk. Dette skal vi se nærmere på her.

Hvorfor er et godt språk så viktig?

I delen av artikkelen skal vi svare på spørsmålet ovenfor – og det er i hovedsak tre svar på dette.

For det første kan vi si at et godt språk er viktig for at du som avsender skal fremstå som troverdig. Det er ingenting som ødelegger troverdigheten som ortografiske feil eller det man kaller Google Translate-norsk. Ønsker du å nå frem til nye kunder, og å bygge merkevaren din, er derfor dette Alfa og Omega. Du bør ikke prøve å spare penger på dette, selv om det kan være lett å tenke at det ikke er så viktig.

For det andre gir et godt språk bedre leseflyt, slik at det er større sannsynlighet for at leseren bruker tid på innholdet ditt. Og når de bruker tid på innholdet, er også sannsynligheten for at de konverter. Uavhengig om du selger et produkt, en tjeneste – eller bare ønsker at leseren skal få med seg viktig informasjon, er det altså viktig.

For det tredje har alle norske merkevarer et samfunnsansvar ovenfor det norske språket, og lage innhold i trå med dette ansvaret. Det betyr også at man bør etterstrebe norske navn og uttrykk så fremt det lar seg gjøre. Det betyr ikke at man aldri kan bruke engelsk, eller leke med språket – men holde seg til godt norsk mesteparten av tiden.

Hvorfor er unikt innhold viktig i dagens marked?

Det er viktig å ikke fremstå som alle andre, og derfor er unikt innhold for deg som holder på med SEO eller affiliate-markedsføring. Når det er sagt, finnes det en annen enda viktigere grunn til at innholdet må være unikt. Denne grunnen er enkel, unikt innhold vil engasjere leseren. Det skal vi se nærmere på i denne delen av artikkelen.

Men først: hva mener vi egentlig med unikt innhold? Unikt innhold kan bety så mye, det kan for eksempel bety at det er en kreativ vinkling på innholdet som ingen andre har tenkt på, men det kan også bety at man har laget innholdet selv – for å være i tråd med egen merkevare.

Hvis du lager unikt innhold til nettopp din merkevare. vil det være med på å skape merkevareidentitet som gjør nettopp din merkevare unik. Dette er noe leseren, eller kunden om du vil, kommer til å huske neste gang de møter på innhold fra deg. På denne måter skaper du en relasjon med leseren/kunden din, som vil være svært lønnsomt over tid.

Til slutt: kort oppsummert

Vi håper du har lært litt om hvorfor unikt innhold og et godt språk er viktig for din merkevare – også når du jobber med SEO eller affiliate-markedsføring. Dette er en måte å skape troverdighet på, og vil føre til økt kundelojalitet over tid. Og hvem ønsker seg vel ikke det?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *