TransLogic   Åmotveien 17  3405 Lier   Tlf.  90 05 86 03   E-post: post@translogic.no   
           
 

Flere språk

Våre medarbeidere oversetter fra og til de fleste språk. Vi understreker at de har målspråket som morsmål. Alle tekster blir kontrollert og korrekturlest før levering. 

Her er noen språk som vi har erfaring med:
 • Arabisk
 • Dansk
 • Engelsk
 • Esperanto
 • Finsk
 • Fransk
 • Hollandsk
 • Islandsk
 • Italiensk
 • Latin
 
 • Nederlandsk
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Russisk
 • Spansk
 • Svensk
 • Tsjekkisk
 • Tysk
 • Urdu

Vi skiller også mellom amerikansk, britisk og australsk engelsk; europeisk og amerikansk spansk; canadisk og europeisk fransk. 

Når det gjelder Østens språk: japansk, kinesisk, vietnamesisk eller koreansk har vi kontakt med profesjonelle oversettere i de respektive land.

   


Norsk faglitterær forfatter- 
og oversetterforening
The Norwegian Association of Non-fiction Writers and Translators


Teknisk-naturvitenskapelig forening/Norske Sivilingeniørers forening
Norwegian Society of Chartered Engineers